تبلیغات
قـــــاطــیــــ پـــــاتــــــیــــ - دنیای من یه جایی چندوجب درچندوجب بین بازوهای تو....

قـــــاطــیــــ پـــــاتــــــیــــ

وبلاگم مثل خـــودم قاطی داره میـــفهمـــی قـــاطیــــــ....


Home | EMail | Profile | Link | Design

بسلامتی من و تو........
بسلامتی من که گریه کردم بفهمی دوستت دارم
بسلامتی تو که روتوگرفتی تا اشکاتو نبینم...
بسلامتی من که رفتم تا دلت برام تنگ شه
بسلامتی تو که موندی و من و توقلبت نگه داشتی
بسلامتی من که خواب رو ازچشمام فراری دادم تا بیشتر عکستو ببینم
بسلامتی تو که خوابیدی تا منو تورویات ببینی..
بسلامتی من که شب ها تو آغوش خیالی تو خوابم میبرد
بسلامتی توکه من خیالی رو تو آغوشت خواب میکردی
بسلامتی من که شکوندمت ولی صدای شکستن خودم رو شنیدم
بسلامتی توکه شکستی و به روی خودت نیاوردی تا نفهمم
بسلامتی من که زندگی کردم ولی داشتم میمردم
بسلامتی توکه میخواستی بمیری ولی زندگی کردی
بسلامتی من که برگشتم و پارو غرورم گذاشتم
بسلامتی توکه من رو دعوت به آغوشت کردی
بسلامتی من که سرم رو گذاشتم روسینت تا دوباره صدای زندگیمو بشنوم
بسلامتی تو که دم گوشم اهسته زمزمه کردی *خوش اومدی*
بسلامتی من وتوکه وقتی تو اغوش هم بودیم تمام تنمون لرزید نه واسه خوشحالی.....نه واسه عشق بازی....واسه ترس از فردای بدون
هم!!!نزار اون فردا بیاد دیروز ماروشکوند نزار فرداهم مارو بشکونه!!!

Tags:
زهـــرآ منــتــظر المهـבے makita | پنجشنبه 18 آبان 1391 | 04:45 ب.ظ| نظرات()


مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ