تبلیغات
قـــــاطــیــــ پـــــاتــــــیــــ

قـــــاطــیــــ پـــــاتــــــیــــ

وبلاگم مثل خـــودم قاطی داره میـــفهمـــی قـــاطیــــــ....


Home | EMail | Profile | Link | Design


      

ز تنهایی گریزی نیست . .

بگذار آغوشم برای همیشه یخ بزند . . .

نمیخواهم کسی شال گردن اضافی اش

را دور گردن آدم برفی احساسم بیاندازد…

                                                        
                                                                     

حرفیــــ نیستـــــ.!

خودمـــ سکوتـــــ را معنیــ میکنمـــ

کاشــ میفهمیدیــــ

گاهیـــ همینــــ نگاهــ سرد

روی زمستانــ را همــ کمــ میکند!!!!


417143249

کتاب مقـــدس آدم بــرفی ها...

یک آیه دارد:

" دلگـــرم نشـو! "

_
به سلامتی کاج که تو اوج یخبندون زمستون ذات سبزش رونشون میده وگرنه تو تابستون،هر علف هرزی ادعای سبزی داره...!! :D

تو به جای همه ما مرد باش و مقاومت کن.
وقتی ما حتی به اندازه نخوردن پپسی و نستله مرد نبودیم
Tags:
زهـــرآ منــتــظر المهـבے makita | چهارشنبه 1 شهریور 1391 | 06:13 ب.ظ| نظرات()
تنهایی درد داره رفیق اما واس ما تنهایی شده رفیـــــق

به جان عزیز تــــرین دوستم قسم  که من با همین پاهای خسته از سفرو تاول زده

که محکم ایستاده ام بر داشته ها ونداشته هایم و باور نکن که شمشیری به

همراه ندارم.....شمشیر درغلاف است و حتی خون اخرین مقتول هم بر ان خشک شده باقیمانده.....

زندگی برای من فقط معنی جنگ را دارد وهرچیزی غیر از ان زندگی نیستTags:
زهـــرآ منــتــظر المهـבے makita | شنبه 2 آبان 1394 | 12:06 ب.ظ| نظرات()
زیبا بخند زیبا زیبا بنویس زیبا عبادت کن!شاید همه ی اینها یعنی زیـــــبا زندگــــی کن .....

زیبا زندگی کردن و جنگیدن برای به دست آوردن غنیمیتی....غنیمیتی که سلیمان و جمشید و اسکندر هم به آن غبطه خواهــــند خورد!

این روز ها در پی زندگی کردن هستم وزندگی یعنی جنگیدن برای این غنیمت....

این روز ها نمی ترسم ....نمی ترسم که بجنگم و شاید به جای غنیمت شدن ،شهیـــــد شود اما میدانم و ایمان دارم او نمی تواند

کشته این جنگ باشد او نامیراست همیشه گفته ام جاودانگی را میپرستم....وبیشتر جاودانگان را....

شاید من شهید شوم ...هه...اما من که بمیرم تازه زنده می شوم.....میجنگم برای این غنیمت حتی به قیمت جانم....

حذف کردنی ها حذف شدند و واقعیت تازه پیدا شده پس ترغیبم نکن برای نجنگیدن.....

به دست آوردن سخت و میدان نبرد پر از یخ وبرف اما من هم بر مسند قدرت نشسته ام....

من دختـــــــر اسفندم و میدانم سرما چیست و از میان برداشتنش را هم بهتر....

حتی 40درصــــد هم مرا ترغیب یه جنگ میکند....
Tags:
زهـــرآ منــتــظر المهـבے makita | جمعه 20 شهریور 1394 | 12:26 ب.ظ| نظرات()

Tags:
زهـــرآ منــتــظر المهـבے makita | سه شنبه 12 خرداد 1394 | 08:36 ب.ظ| نظرات()
داری تست میزنی ...

سر یه سوال گیر می کنی هی اینور میکنی پیچ و تابش میدی ...

ولش میکنی میری سر یه مبحثه دیگه میبنی اونم بلد نیستی..
.
از ریاضی به زیست ،زیست به زبان فارسی،زبان فارسی به عربی و فیزیک و غیره...

یهو کفرت درمیاد همه کتاب تست ها جزوه هاو کتاب های دیگه رو پرت میکنی و به دیوار نگاه میکنی و ...

یه اهنگ میزاری ....یه دیسکو امریکایی یک نفره تو اتاقت راه میندازی...رقص هیپ هاپ دست و پا شکسته...

اینقدر جیغ جیغ میکنی که گلوت بگیره...

میدونی اینا ویژگی های چیه؟؟؟

یه درس خوندن عالی در حده پزشکی...

medical student

دوست دارم زندگی رو ووو ووو وو

Tags:
زهـــرآ منــتــظر المهـבے makita | جمعه 5 دی 1393 | 01:12 ب.ظ| نظرات()
نمـــــونده جونیــــ به تنــــــم....

یـــه اربعیــــنه دارم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات زار میـــــزنم زار میــــزنم حســــین.....
Tags:
زهـــرآ منــتــظر المهـבے makita | شنبه 22 آذر 1393 | 09:41 ق.ظ| نظرات()
منتظـــــران مهـــــدی بـــــه گـــــوش باشـــــند


حســـــیـــــن را منتظرانش


کشـــــتند....Tags:
زهـــرآ منــتــظر المهـבے makita | سه شنبه 13 آبان 1393 | 03:57 ب.ظ| نظرات()
مَن یک دخترم
 
اَز نوع چادُریَش
 
مَن خودَم را و خُدایَم را قبول دارم و این برایم اَز تمام دُنیا با اَرزش تر اَست
 
توی خیابان که راه میروم:
 
نَه نگران پاک شدن خَط خَطی هآی صورَتم هَستم
 
وَ نَه نگران مورد قبول واقع نَشدن
 
تنها دَغدَغِه ام عَقب نَرفتن چادرم هست و بس
 
مـــــَـــن ســـــاده امـــــــ
 
مــــــثـــل چـــــادرمــــــ
 
بـرای با من بودن باید ســـــاده بـــود
 
تــنــها هــمــیـــن
بی حکمـت نیسـت... رنگ سیــاه چــادرم را می گویـم !
 
اینکـه تمـام تـابـش ِ خـورشیـد را می گـیرد و ذخیـره می کنـد برایم .
.
الــی یــوم القیــامــة.
Tags:
زهـــرآ منــتــظر المهـבے makita | پنجشنبه 8 آبان 1393 | 07:29 ب.ظ| نظرات()
می خواهـــم از این روز ها بگویــــم همین روز ها که شهر سیاهپـــوش است....

می خواهـــم از هوای این روز های این کشور بگویـــم...

این جا ایــــران است...آری همــــان جا که امتـــحان ها پـــس داده است تا بـــشود کربـــلای دوم!!

این جا محـــــرم به محـــــرم که می شود مردم امتحــــان پس می دهنــــد.

بعضی ها مقنعه هارا تنــــگ تر می کنند...وبعضی ها یقه هارا....

پیکان سفید یخچالی وکیا و هیوندای ندارد وقتی رویـــش با افتـــخار می نویسند"اسلام علیک یا ابا عبدالله"

بعضی ها به یـــاد خیمه ها جگـــــرشان آتیش می گیرد.

شهر را که می بیـــنی می فهمی همه غـــم دارند کوچک و بـــزرگ ندارد حتی امروز آسمان هم غم داشت...آسمان شرمنده است از ناباروری اش در عاشورا!

سیــــاه پوش ها زیادند و فرقی ندارد که تو 50سالت است یا 70این جا همه  به پای طفــــل 6ماهه می افتند بلکه گوشه چشمی به آن ها دهد.

ارایش ها که پاک می شود تو تازه چهــــره ی ادم های شهــــرت را می توانی تشخیص دهی.

این ماه ،محرم را می گویم فقط ماه عزا نیست این ماه ،ماه امتحان است.اینجا ملاک اخلـــــاص است و اخلاصـــــ و اخلاصـــ

نقــــاب ها را بردارید مــــردم ....ارباب می خواهد خــــود انتــــخاب کند...

این ماه مهم است...در این ماه قرار است بعضی ها تاوان پس دهند ...یزیدی های زمانه را می گویم

و تو خود می دانی آن مجرم ها کیستند؟!

همان ها که در این ماه های اخیر در رکاب یزید خدمت کردند!

این روز ها که زیارت عاشورا می خوانید یادتان نرود وقتی می گویید "لعنته الله علی ال بنو امیه و ال مروان"نام داعش و اسید پاش یادتان نرود!

Tags:
زهـــرآ منــتــظر المهـבے makita | یکشنبه 4 آبان 1393 | 06:43 ب.ظ| نظرات()
بــــانـــو صـــورتت می سوزد؟؟

اخ بانو جــــگرمان اتش گـــرفتوقتی چشم هایت را بســــتی به روی این دنـــیا....

 تو چشــــم هایت را ببــــند اما چـــشم های ما بــــاز است....

مشـــامــان این روز ها باید خیلی قوی کار کنــــد این روز ها بــــوی "نـــفـــــاق"می آِِیـــد عزیز جــــان...

این روز ها مـــردم  انسانیت را می طـــلبد ....

بـــانو صــــورتت شهیـــــد این جنــــگ شد  ....عزیز حلال نکن، حلال نکن ان کس زندگی ات را سوزاند...

بانو این جا فـــــقـــط ادعــــای تمدن می کنــــند وگــــرنه این جـــا همــــان جاست

"که  صورت زن هـــــایــــش را بــــا اسیـــــــــدآرایــــــش می کنـــــند "

Tags:
زهـــرآ منــتــظر المهـבے makita | شنبه 3 آبان 1393 | 03:51 ب.ظ| نظرات()


دلم هوس یک دوست قدیمی کرده

یک رفیقِ شش دانگ


یک آرامِ دل ،

کسی کِ امتحانش را در رفاقت پس داده

و دیگر محک زدن و زیر و رو کردنی در کار نباشد

رفیقی کِ

من نگویم و او بشنود...

بخندم و حجــم بغضم را در خنده ام ببیند...

رفیقی کِ بگویمش برو ، اما بماند

کِ نرود ،

وقتی ماندنش آرامم می کند

نیســت...

دلم گرفته ایـن روزها ....!!Tags:
زهـــرآ منــتــظر المهـבے makita | شنبه 26 مهر 1393 | 02:59 ب.ظ| نظرات()
آشــــوووبم آرامــــشم تویی ....بـــه هـــر تــــرانــــه ای ســـر می کشـــم تـــویی....

ســــحر اضــــافـــه کــــن....بـــه فــــهم آســــمانـــــم.....

آشــــوووبم آرامــــشم تویی ....بـــه هـــر تــــرانــــه ای ســـر می کشـــم تـــویی....

بـــــیا کـــه بی تــــو .....غــــم دو صـــد خــــزانــــــم......
پدر آغوشت عجیب لذت بخش است.به پایت می افتم التماست می کنم دفعه بعد اینقدر طولانی نشود.

رحمی به دل من کن.دلم عجیب تنگت می شود.

از آغوشت جدایـــم نکن


Tags:
زهـــرآ منــتــظر المهـבے makita | جمعه 4 مهر 1393 | 04:37 ب.ظ| نظرات()
سلام رفقا با عرض پوزش به خاطر وقفه ی طولانی

اینم از فصل دومTags: ادامه مطلب
زهـــرآ منــتــظر المهـבے makita | پنجشنبه 20 شهریور 1393 | 11:16 ق.ظ| نظرات()
رفــــیـــقـــم...

3روزه کــــه عــــزادار بود و من خـــبر نـــداشتـــم...

فاطمه تسلیـــت میگم!

ببــــــخش که زود تر نفهـــمیــدم!


Tags:
زهـــرآ منــتــظر المهـבے makita | یکشنبه 9 شهریور 1393 | 03:27 ب.ظ| نظرات()
این دل که میگویند نمیدانم کجاست؟
اما گاهی عجیب میگیرد!
گاهی دلتنگ می شود!
گاهی هم چاره ای جز صبر ندارد
گاهی به در بسته میخورد و هر چه به هر جا میرود باز هم ...
این دل که میگویند نمیدانم کجاست مثل عقل مثل خدا ...
مثل خدا که نمیدانم کجاست
مثل خدا که تا به حال ندیدمش
مثل خدا که گاهی دلگیر میشوم از اینکه چرا سرش اینقدر شلوغ است که مرا فراموش کرده غافل از
اینکه من او را فراموش می کنم...
مثل خدا که گاهی عجیب دلتنگش میشوم
مثل خدا که گاهی میخواهم از همه چیز به او پناه ببرم
مثل خدا
اما خدا تو که بی مثالی!
میدانم که حرفم را فهمیدی میدانم که میفهمی چه میگویم
خدای بی مثال دلم گرفته ...دلی که نمیدانم کجاست !
شاید آمده پیش تو
دلم را پس نفرست فقط راه را نشانم بده تا من هم بیایم..

Tags:
زهـــرآ منــتــظر المهـבے makita | جمعه 10 مرداد 1393 | 08:39 ب.ظ| نظرات()
سلام رفقای گلم!

احوالات شما؟اینم اولین فصل از رمان امیدناامید من.امید وارم دوسش داشته باشین!

هرچند میدونم هنوز قلمش ضعیفه ولی باکمک شما مطمنم بهتر میشه!

بچه ها برای این که برین ادامه مطلب همون عنوان پست و کلیک کنید میاد!

اینم عکس جلد رمان:رمان ادامه مطلب...

Tags: دانلود رمان+رمان امید ناامید من+رمان+98IA
زهـــرآ منــتــظر المهـבے makita | پنجشنبه 9 مرداد 1393 | 10:06 ب.ظ| نظرات()


مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ